+48 22

622 19 56

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Stworzenie platformy B2B automatyzującej przetwarzanie danych w ramach procesów biznesowych Veloce Software i partnerów – nowatorska platforma informatyczna wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach.

Veloce Software informuje, iż w dniu 5 listopada 2013 roku, została podpisana umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie ww. projektu.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Veloce Software otrzyma w ramach projektu dofinansowanie w wysokości 672 630,00 zł.