+48 22

622 19 56

Veloce Software jest producentem autorskich, dedykowanych aplikacji internetowych tworzonych w technologii Microsoft .Net.

Oferowane przez nas aplikacje najczęściej ukierunkowane są na wybrane procesy biznesowe lub usługi (Application as a service), bazujące na określonej funkcjonalności. Dedykowane aplikacje internetowe mają bardzo szerokie zastosowanie i pełnią w firmach rozmaite role, dlatego zawsze, przed projektowaniem i wdrożeniem, zapraszamy naszych Klientów do rozmowy o założeniach, parametrach i funkcjonalności przyszłych rozwiązań internetowych.

Dedykowane aplikacje tworzymy na bezpośrednie zamówienie Klientów jako uzupełnienie do autorskiej platformy Veloce Portal lub jako niezależne rozwiązania. Jako firma informatyczna współpracujemy także z innymi firmami IT na zasadzie partnerstwa biznesowego lub podwykonawstwa.

W ramach wdrożenia rozwiązań portalowych lub na osobne zamówienie wykonujemy usługi integracji aplikacji. Ich celem jest oddanie do użytku interfejsu, który udostępnia wszystkie wymagane przez użytkownika funkcje i zasoby informacyjne. Z reguły integracja na poziomie aplikacji oznacza konieczność analizy metod importu danych z wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł informacji, jak również opracowania mechanizmów pozwalających uzyskać użytkownikowi zdalny dostęp do określonych funkcjonalności innych systemów IT.

W wyniku integracji aplikacji oddajemy w ręce użytkowników uniwersalne narzędzia pracy – często pracy zdalnej lub wspierające pracę w modelach rozproszonych. Są wygodne w obsłudze, ponieważ zawierają dokładnie te zasoby danych i funkcji, które są potrzebne użytkownikom na ich stanowiskach. Dodatkowo, dla wygody użytkowników projektujemy warstwę graficzną interfejsów, dopasowując ją do konkretnych oczekiwań użytkowników.

Usługi integracji aplikacji:

 • Integracja z systemami ERP wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem (m.in. SAP)
 • Integracja z systemami CRM
 • Integracja z systemami SMS
 • Integracja z systemami finansowymi (m.in. Symfonia Forte, Hurtownie danych)
 • Integracja z systemami płatności online
 • Integracja z systemami branżowymi (m.in. KAMSOFT)

Doradzamy naszym Klientom, jak wykorzystać technologie informatyczne i środowisko portalowe w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Nasi konsultanci mają duże doświadczenie w optymalizacji działań firm, poprzez informatyzację wybranych procesów biznesowych. Rozumiemy specyfikę działania firm w wielu sektorach gospodarki, co pozwala nam projektować systemy dokładnie takie, jakich oczekują nasi Klienci – na zamówienie, „pod klucz”.

Z racji wysokiej specjalizacji w dziedzinie projektowania i wdrażania aplikacji sieciowych możemy wspierać firmy w organizacji zaplecza IT dla działań związanych z:

 • Sprzedażą
 • Marketingiem
 • Windykacją
 • Komunikacją
 • Integracją aplikacji
 • i wielu innych

Konsulting biznesowo-informatyczny świadczony przez Veloce Software minimalizuje ryzyko związane z inwestycją w system informatyczny. Wynikiem tej usługi jest analiza przed wdrożeniem i zaprojektowaniem aplikacji, która pozwala zoptymalizować kolejne procesy związane z wytworzeniem i uruchomieniem systemu na zamówienie. Klient jeszcze przed uruchomieniem projektu dokładniej wie, jak może przebiegać wdrożenie, zna specyfikację funkcjonalną oraz dokładny budżet całego przedsięwzięcia.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i tworzenia rozwiązań informatycznych z wykorzystaniem technologii Microsoft .Net. Nasze rozwiązania mogą być oparte na autorskiej platformie Veloce Portal (framework), której modułowa budowa zapewnia elastyczność w dostosowywaniu aplikacji pod konkretne zamówienie. Możliwe jest także projektowanie rozwiązań od początku, bez wykorzystania tego produktu. W obu przypadkach zalecamy przeprowadzenie przez naszych konsultantów analizy przedwdrożeniowej.

Dostarczamy przede wszystkim aplikacje w poniższym zakresie:

 • analiza projektów oraz ich prowadzenie,
 • modelowanie i tworzenie architektury systemów, 
 • tworzenie interfejsów użytkownika,
 • modelowanie baz danych oraz ich implementacja,

które ukierunkowane są na rozmaite obszary funkcjonalne w firmie.

Pracujemy w oparciu o własną, sprawdzoną w wielu projektach Metodologię 4D (Define, Design, Develop, Deploy), która dzieli projekty na odrębne fazy.

Define (Rozpoznanie oczekiwań)
W tej fazie projektu musimy zrozumieć istotę biznesu Klienta oraz konkretne oczekiwania związane z potrzebą rozwiązania problemu. Nasi specjaliści zapoznają się z przedmiotem wdrożenia, studiują specyfikę funkcjonowania firmy, poznają zespół wdrożeniowy oraz przyszłych użytkowników systemu.

Design (Projektowanie)
Po zebraniu wszystkich wymagań opracowujemy optymalny – funkcjonalnie i kosztowo – sposób rozwiązania problemu. Projektujemy aplikacje, które będą wdrożone po stronie Klienta. W tej fazie Klient zapoznaje się z prototypem rozwiązań oraz aplikacji.

Develop (Programowanie)
Nasi inżynierowie przystępują do implementacji rozwiązania w oparciu o najwyższe poznane standardy tak, aby mieć pewność, że dedykowane rozwiązanie w pełni zadowoli oczekiwania Klienta.

Deploy (Wdrożenie)
Integrujemy opracowane rozwiązanie z systemami użytkowanymi przez Klienta, wdrażamy system równolegle wykonując testy. Na tym etapie zależy nam na silnym zacieśnieniu współpracy z Klientem w celu weryfikacji stopnia spełnienia pierwotnych oczekiwań i założeń. Na tym etapie odbywają się także szkolenia dla użytkowników nowego systemu.

Wszystkim naszym Klientom po zakończeniu fazy wdrożenia proponujemy opiekę gwarancyjną oraz usługi typu maintanance na indywidualnie ustalanych warunkach. W zależności od potrzeb zapewniamy stały nadzór nad właściwym funkcjonowaniem aplikacji, usługi typu helpdesk – w czasie ustalonym z Klientem oraz aktualizację posiadanego oprogramowania do nowych wersji.

Szczegółowy zakres współpracy po zakończeniu implementacji jest zawsze ustalany wspólnie z Klientem
– w odniesieniu do specyfiki i zakresu realizowanego przez nas wdrożenia. 

  
  
 • DEDYKOWANE APLIKACJE INTERNETOWE
 • INTEGRACJA APLIKACJI
 • KONSULTING IT
 • PROJEKTOWANIE I WDROŻENIA(METODOLOGIA)
 • SERWIS I GWARACJA