Medicover banner
Medicover logo
Niestandardowe oprogramowanie kadrowo-rozliczeniowe
Od ponad 15 lat dostarczamy software jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek sektora prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. To współpraca wieloprojektowa, w przeważającej części zasadzająca się na tworzeniu customowych rozwiązań. Należy do nich m.in. kluczowy system self-billing – zintegrowane rozwiązanie do zarządzania i obsługi tysięcy współpracowników kontraktowych, zleceniobiorców i porządkowania współpracy z lekarzami. Zaprojektowaliśmy go specjalnie dla Medicover i nadal rozwijamy.
Zespół
Front
end
2x
Back
end
4x
Software
Architect
1x
Sektor / klient
opieka zdrowotna / Medicover
Usługi
V.Api, V.CMS, Microsoft .NET
Czas trwania
od 2016 r. do teraz
Wykorzystane technologie
V.CMS
V.CMS
.NET Core
.NET Core
MSSQL
MSSQL
Vue.js
Vue.js
 
Sektor opieki zdrowotnej wymaga dedykowanych rozwiązań software’owych. Jak dotąd stworzyliśmy dla Medicover 31 takich systemów i procesów, z których 20 wciąż jest rozwijanych przez Veloce Software.

Z czym się zmierzyliśmy_

Medicover działa w Polsce od blisko trzech dekad. To nie tylko dobrze znana w Polsce marka w obszarze medycyny prywatnej, lecz również dynamicznie rozwijająca się organizacja. Obok centrów medycznych, aptek, szpitala Medicover posiada także liczne placówki współpracujące i partnerskie we wszystkich regionach kraju. To potężna grupa powiązanych ze sobą podmiotów prawnych, a przede wszystkim miejsce pracy tysięcy specjalistów i opieka medyczna dla setek tysięcy pacjentów.

Tak rozbudowana, zróżnicowana i rozproszona terytorialnie firma potrzebuje zautomatyzowanych, elektronicznych systemów, aby zapewniać skuteczną obsługę jednego z kluczowych procesów – współpracy z lekarzami.

Nasze zadania:

 • Stworzyć system, który uporządkuje i zautomatyzuje proces współpracy ze współpracownikami zatrudnionymi na kontrakt gospodarczy lub umowę zlecenie. Umożliwi szybką i sprawną obsługę tysięcy specjalistów i pracowników administracyjnych.
 • Stworzyć oprogramowanie bez długu technologicznego, przyszłościowe, łatwe do modernizacji i rozbudowy – dostosowane do wymogów ciągle powiększającej się, nowoczesnej organizacji oraz do stale zmieniających się wymagań prawnych sektora opieki medycznej.
 

Co dostarczyliśmy_

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które zaspokaja potrzebę systemowej organizacji pracy w firmie współpracującej z wieloma innymi podmiotami. Wdrożyliśmy w Medicover zintegrowany system kadrowo-rozliczeniowy do obsługi współpracowników kontraktowych i zleceniobiorców.

System self-billing
 • Pozwala na zdalne i szybkie zarządzanie procesem kontraktowania i wprowadzania zmian w umowach zlecenia i kontraktach współpracowników.
 • Przetwarza dane dotyczące usług dostarczanych przez wszystkich współpracowników.
 • Został zintegrowany z istniejącymi już systemami kadrowym i księgowym, systemem obiegu dokumentu (DMS) i medycznym (zawierającym m.in. grafik przyjęć pacjentów i świadczone usługi medyczne).
 • Ma wbudowane różne funkcje, w tym m.in. tworzenia: raportów, rozliczeń oraz wystawiania e-faktur.
 • Został rozbudowany o moduł do zarządzania grafikiem pracy personelu szpitalnego.
Medicover
 
Medicover

Korzyści z nowego systemu_

 • Automatyzacja i digitalizacja procesu kontraktowania
 • Natychmiastowy dostęp do rozliczeń
 • Funkcjonalny i prosty moduł tworzenia i aktualizacji rozliczeń
 • Wdrożenie systemu umożliwiającego wystawianie e-faktur
 • Funkcja konfiguracji procesów akceptacji
 • Kontrola zakresu dostarczanych usług
 • Objęcie jednym systemem wszystkich spółek i partnerów – unifikacja systemu kadrowo-rozliczeniowego
 • Oszczędność czasu poprzez uproszczenie pracy osób obsługujących procesy wspomagane przez system

 

Słowa Medicover_
„Jesteśmy rozbudowaną organizacją, a Veloce Software jest jednym z najlepszych, stałych dostawców, który wspiera nas technologicznie w zakresie rozwijania usług opieki zdrowotnej i prowadzenia biznesu. Wdrożenia są prowadzone z ogromnym wyczuciem specyfiki obszaru opieki zdrowotnej. Wprowadzanie systemów nie zakłóca opieki nad pacjentami i funkcjonowania placówek”
– przedstawiciel Medicover Sp. z o.o.
System w liczbach

Od wdrożenia do systemu wprowadzono ponad 18 000 umów o współpracę, z czego aktywnych jest 8,5 tys.

Obejmuje i unifikuje sposób rozliczeń w 6 spółkach.

W ciągu 1 roku generuje 50 000 e-faktur.

Miesięcznie self-billing przelicza ponad 1 000 000 różnych danych, aby wygenerować cykliczne rozliczenia.

 

Jak pracowaliśmy_

 
 

Nowy system kadrowo-rozliczeniowy nie tylko objął pracowników, lecz zainicjował zupełnie elektroniczną obsługę współpracowników kontraktowych. Tworząc go, pracowaliśmy w oparciu o metodykę zwinną, ale też korzystaliśmy z innych procesów, aby – na ile to tylko możliwe – nie zakłócać rytmu biznesowego klienta.

Z uwagi na poziom skomplikowania projektu podzieliliśmy go na części. Każda składowa była następnie rozwijana według schematu: analiza wyzwania, wybór technologii usług, skompletowanie fachowego zespołu, ułożenie planu wdrożenia, implementacja i consulting technologiczny, opieka po wdrożeniu i przeszkolenie użytkowników.

Bez względu na etap prac trzymaliśmy się naszych kluczowych zasad:

Być elastycznym i otwartym na potrzeby klienta – przyjmowaliśmy zmiany koncepcji i wymagań i wprowadzaliśmy je na bieżąco do projektu.
Informować o postępach prac – pokazywaliśmy kolejne etapy, prowadząc dokumentację zmian w systemie, aby pracownicy wiedzieli, co się zmienia z każdą jego kolejną wersją.
Zadbać o migrację baz danych – skupiliśmy się na pełnej migracji danych z systemów, z których korzystał klient, aby przejście na nowy system było płynne i przebiegało bez przestojów.
Stworzyć harmonogram testów i zespół, który odbiera wprowadzone modyfikacje – zadbaliśmy o to jeszcze przed wdrożeniem i testowaniem nowych funkcjonalności.
Być do dyspozycji i szybko reagować – nie tylko podczas wdrożenia, lecz także w kolejnych dniach i obecnie.
 
System V.CMS do rozwoju fintechu_
Adaptowaliśmy nasz autorski system V.CMS do potrzeb Biura maklerskiego mBanku oraz stworzyliśmy aplikację do przelewania i doładowywania środków na rachunkach mForex.
zobacz case study
mBank mockup
Rewolucja przez ewolucję na rynku biur podróży w Polsce_
Adaptowaliśmy nasz autorski system V.CMS do potrzeb Biura maklerskiego mBanku oraz stworzyliśmy aplikację do przelewania i doładowywania środków na rachunkach mForex.
zobacz case study
TUI mockup
Niestandardowe oprogramowanie kadrowo-rozliczeniowe
Od ponad 15 lat dostarczamy software jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek sektora prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.
zobacz case study
Medicover mockup